Miniaturka artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Rozporządzenie porządkowe nr 4 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Miniaturka artykułu Budżet na 2012 r. uchwalony

Budżet na 2012 r. uchwalony

Podczas grudniowej sesji Rady Miasta Radni przyjęli budżet miasta na przyszły rok. Uchwała budżetowa na 2012r. określa planowane dochody w wysokości 70 135 654 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 668 232 zł a dochody bieżące w kwocie 54 464 420 zł w tym na zadania w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 5 435 980 zł. 

Więcej
Miniaturka artykułu Lubartów na 1. miejscu

Lubartów na 1. miejscu

Po złożeniu odwołania i ponownej ocenie projekt  „Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II” znalazł się na I miejscu listy rankingowej liście wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich RPO WL na lata 2007 – 2013.

Więcej
Miniaturka artykułu Nowy rynek

Nowy rynek

Lubartów ma nowoczesny i ładny plac w centrum miasta. Miesiąc wcześniej niż to było zaplanowane oddany został do użytku zmodernizowany plac wraz z cała inwestycją realizowaną w ramach projektu  „Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II”

Więcej
Miniaturka artykułu Najlepsi czytelnicy

Najlepsi czytelnicy

Konkurs na najlepszego czytelnika rozstrzygnęła Biblioteka Miejska im. „Adama Mickiewicza” w Lubartowie.  Rekordzistka wśród czytelników dorosłych przeczytała w mijającym roku ponad 520 pozycji.

Więcej
Miniaturka artykułu Teraz Biznes

Teraz Biznes

Współpracy z Izbą Przemysłowo Handlową w Lublinie i Programowi Rozwoju Lubartowskiej Strefy Gospodarczej poświęcona była grudniowa konferencja w ramach projektu „Teraz biznes - budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej".

Więcej
Miniaturka artykułu 30 rocznica wprowadznia stanu wojennego

30 rocznica wprowadznia stanu wojennego

„Stan wojenny oczami Lubartowian”  to tytuł wystawy jaką można oglądać w galerii Lubartowskiego Ośrodka Kultury.  Zgromadzone zostały na niej pamiątki dotyczące wydarzeń z tamtego okresu wypożyczone z prywatnych zbiorów lubartowian.

Więcej
Miniaturka artykułu Dzień Seniora

Dzień Seniora

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że prawie 13 procent naszego społeczeństwa stanowią seniorzy.
8 grudnia Zarząd Lubartowskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował dla swoich członków Dzień Seniora.

Więcej