Miasta Partnerskie

Hajdúdorog – Węgry

Hajdúdorog jest miastem zamieszkiwanym przez blisko 9,5 tys. mieszkańców, położonym w regionie Hajdu-Bihar. To region we wschodnich Węgrzech, przy granicy z Rumunią. Komitat powstał w 1950 z połączenia komitatu Hajdú z częścią komitatu Bihar pozostałą przy Węgrzech po traktacie w Trianon. Przyłączono do niego również część komitatu Szabolcs. Komitat dzieli się na 9 powiatów. Rejon, w którym znajduje się miasto, składa się z trzech części Hajdú-bahváros, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás i Hajdúdorog. Wszystkie trzy miasta mają pośrednie funkcje centralne. Kontakty między miastami Lubartów i Hajdúdorog datują się od września 1997 roku, kiedy to delegacja Lubartowa przebywała z wizytą w Hajdúdorog. Podczas wakacji oba współpracujące miasta goszczą u siebie wzajemnie grupy młodzieżowe, które mają zapewniony bogaty program pobytu: wycieczki, zwiedzanie miast i okolic oraz udział w  imprezach kulturalnych i sportowych. Przedstawiciele obu miast wzajemnie uczestniczą także w uroczystościach miejskich, m.in. podczas Dni Miast. W sierpniu 2003 r. Rada Miasta Lubartów podjęła uchwałę w sprawie współpracy społeczności miasta Lubartowa ze społecznością miasta Hajdudorog. W intencji uchwały współpraca ma rozwijać się w dziedzinach: gospodarki, działalności samorządowej, kultury, oświaty, turystyki i sportu, administracji lokalnej.

Raseinai – Litwa

Raseiniai to miasto w okręgu kowieńskim, jest siedzibą rejonu rosieńskiego, liczy 12 300 mieszkańców. Leży nad rzeką Hosienką, 76 km na północny zachód od Kowna. Od XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku Raseiniai było miejscem obrad sejmików ziemskich Księstwa Żmudzkiego. Przyjaźń między Lubartowem a gminą Raseiniai rozpoczęła się w 1998 roku. Miasta ściśle współpracują w dziedzinie kultury, edukacji, ekonomii i sportu. W 2003 r. Rada Miasta Lubartów podjęła uchwałę o współpracy społeczności miasta Lubartów ze społecznością miasta Raseiniai  na Litwie.  Wówczas, w ramach wymiany, na Litwę pojechała grupa młodzieży z lubartowskich szkół, w skład której wchodzili przedstawiciele Lubartowskiego Sejmiku Dzieci i Młodzieży wraz z opiekunami. Od chwili podpisania porozumienia miasto Lubartów utrzymuje stały kontakt z Raseiniai. Wzajemne wizyty, uczestnictwo w obchodach dni miast, pogłębiają wzajemne relacje. Planowane są dalsze prace w następujących obszarach: gospodarka, samorząd, współpraca poprzez absorpcję funduszy strukturalnych i innych funduszy Unii Europejskiej, kultura, edukacja, turystyka i sport. Współpraca obu miast to także wspólna rekreacja i kontakty z NGO, między innymi wydarzenia organizowane z grupą rowerową MKTR Relaks. Organizowane są m.in. międzynarodowe rajdy rowerowe Raseiniai-Lubartów.

Sławuta – Ukraina 

Sławuta to miasto rejonowe w obwodzie chmielnickim Ukrainy, nad Horyniem. Sławuta położona jest na Wysoczyźnie Wołyńskiej. Samorząd Lubartowa nawiązał współpracę ze Sławutą 21 września 2016 roku. Lubartów i Sławutę łączy ród Sanguszków. W 1506 roku Sanguszkowie założyli w Sławucie legendarną stadninę koni, która istniała przez 400 lat do 1917 roku. Sławuta otrzymała prawa miejskie 25 kwietnia 1633 roku jako Sławutyn. Od roku 1720 była siedzibą rodu książęcego Sanguszków, którzy okazali się faktycznymi dobroczyńcami miasta, aktywnie inwestowali w rozwój gospodarczy i socjalny regionu. Ostatni z książąt Roman Damian Sanguszko zginął 1 listopada 1917 roku. Mieszkańcy Sławuty, a szczególnie członkowie miejscowego Związku Polaków od wielu lat pracowali nad znalezieniem w Polsce godnego partnera dla swojej rodzinnej miejscowości. Najlepiej w ubiegłych latach współpraca w dziedzinie kultury i wymiany młodzieżowej układała się z Sulejowem i Lubartowem.

Data opublikowania: 09:45, 26 kwietnia 2017