Informacje ogólne

URZĄD MIASTA LUBARTÓW
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów

Tel. 81 855-22-73
Fax. 81 855-20-16

e-mail: poczta@umlubartow.pl
Strona internetowa: www.lubartow.pl

Król Zygmunt I Stary nadał miastu przywilej lokacyjny 29 maja 1543 r., z inicjatywy wojewody lubelskiego Piotra Firleja. Nazwa miasta wiąże się z rodami jego właścicieli: Firlejów (Lewartów – od herbu Lewart) i Sanguszków (Lubartów – od legendarnego przodka Lubarta).

Współczesny Lubartów to miasto stale rozwijające się, inwestujące w nowoczesne rozwiązania komunikacyjne. Zajmuje obszar 13,91 km², leży w środkowej części Lubelszczyzny, nad rzeką Wieprz. Jest siedzibą powiatu i dziesiątym co do wielkości miastem w województwie lubelskim, pod względem liczby mieszkańców (ok. 21 tysiące).

Atrakcyjność Lubartowa do prowadzenia w nim biznesu uznało już ponad 2000 funkcjonujących tutaj podmiotów gospodarczych. Część z nich działa na terenach gospodarczych, gdzie w 2011 roku powstała Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec. Pełna oferta inwestycyjna miasta dostępna jest na stronie www.biznes.lubartow.pl

Wizytówką miasta jest Zespół Pałacowo – Parkowy. Dzięki rekonstrukcji, której dokonano w oparciu o projekt polskiego planisty ogrodów – Gerarda Ciołka, jako jeden z nielicznych w kraju park lubartowski utrzymany jest w stylu francuskim. Obecnie prowadzona jest rewitalizacja tego terenu. Tuż obok trwa remont barokowo-klasycystycznej, przypałacowej oranżerii (obecnie własność prywatna), która po II wojnie światowej popadła w ruinę.

W pobliżu Pałacu Sanguszków położona jest Bazylika mniejsza św. Anny, wybudowana w latach 1733-1738, projektu Pawła Antoniego Fontany. Ten barokowy, murowany, dwuwieżowy kościół, został ufundowany przez Księcia Pawła Karola Sanguszkę. Warty obejrzenia jest Kościół św. Wawrzyńca w stylu baroku toskańskiego, położony przy Klasztorze O. Kapucynów. Piękne są również okolice Lubartowa. Miasto położone jest w otoczeniu Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce jest jednym z cudów Polski wyłonionych w konkursie National Geographic.

Lubartów to także sport na światowym poziomie. Przedstawiciele Miejskiego Klubu Sportowego Lewart Autonomiczna Grupa Sekcji już od lat zdobywają złote i srebrne medale na europejskich i światowych mistrzostwach w Taekwon-do ITF. Na kulturalnej mapie miasta wyróżnia się Społeczna Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina, wielokrotnie nagradzana na krajowych przeglądach Kapela Ludowa „Lubartowiacy”, a także Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej. W mieście organizowane są imprezy ogólnopolskie oraz o zasięgu wojewódzkim: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Rock Alert Festiwal, Muzykowanie na Ludową Nutę, Konfrontacje Taneczne o Puchar Burmistrza Miasta Lubartów, Lubartowskie Annowanie – Zlot Anek, Święto Roweru, Biegi Lewarta, Dni Lubartowa, Amatorskie Spotkania Taneczne, Ogólnopolski Turniej Szachowy. Lubartów na stałe współpracuje z miastami partnerskimi: Hajdudorog na Węgrzech i Raseiniai na Litwie. Od 2007 roku do realizowanej współpracy dołączył Emilczyn z Ukrainy. Lubartów utrzymuje także kontakty z ukraińskim miastem Sławuta, związanym z rodem Sanguszków.

Inwestujemy w infrastrukturę, przedsiębiorczość, ekologię. Cenimy własne dziedzictwo kulturowe. Pamiętamy o historii oraz pielęgnujemy tradycję.

 

Data opublikowania: 1 stycznia 2012