Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów

Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Lubartów

W dniu 29 września 2020 r. Rada Miasta Lubartów przyjęła „Strategię Rozwoju Elektromobilności Miasta Lubartów”.

Opracowanie dokumentu sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny.

Kwota dotacji: 17 680,00 zł

Celem głównym opracowanego dokumentu jest minimalizacja emisji zanieczyszczeń środowiska wynikających z działalności transportu drogowego, w tym między innymi wskazanie kierunków rozwoju w zakresie mobilności, transportu nisko i zeroemisyjnego oraz rozwiązań z obszaru Smart City w mieście. Działania zawarte w opracowaniu wpisują się w politykę elektromobilności, prowadzoną przez Polskę i Unię Europejską.

Wdrożenie zaproponowanych rozwiązań przyczyni się do poprawy jakości życia w mieście poprzez obniżenie niskiej emisji, a także zniwelowanie hałasu pochodzącego z transportu.

Data opublikowania: 12:19, 18 lutego 2020