Barwy miasta

Barwy miasta określa uchwała Rady Miasta Lubartów Nr XII/188/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w której ustanowiono, że barwami Lubartowa są kolory: czerwony i niebieski, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru czerwonego, a dolny koloru niebieskiego. Przy umieszczaniu barw miasta w układzie pionowym kolor czerwony znajduje się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.

Postanowiono też, że barwy miasta stanowią składniki flagi miejskiej, którą jest prostokątny płat tkaniny umieszczony na maszcie. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:8.

Barwy miasta Lubartów mogą być umieszczane na budynkach i obiektach, a także w innych miejscach dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych i miejskich. Podczas uroczystości, o których mowa, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta mają obowiązek wywieszania barw miasta w swoich jednostkach.

Wzory kolorów według PANTONE:
– czerwony – 1788 Cbarwy Lubartowa– niebieski  – 285 C

Wzory kolorów według CMYK:
– czerwony – C=0,    M=88,  Y=80,  K=0
– niebieski  – C=90,  M=48,  Y=0,    K=0

Data opublikowania: 10:14, 17 marca 2012