Młodzieżowa Rada Miasta

29.12.2023
Wyniki zbiorcze wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów zarządzonych na dzień 19 grudnia 2023 r.

Wyniki wyborów >>>

10.03.2023
Informujemy, że posiedzenie III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów kadencji 2022 – 2024 zostało zwołane na dzień 13 marca 2023 roku na godz. 16.00. Odbędzie się ono w sali nr 10 Urzędu Miasta Lubartów.

Plan III sesji MRM >>>

05.01.2023
Informujemy, że posiedzenie II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów kadencji 2022 – 2024 zostało zwołane na dzień 11 stycznia 2023 roku na godz. 16.00. Odbędzie się ono w sali nr 10 Urzędu Miasta Lubartów.

05.12.2022
Lubartowska młodzież to osoby aktywnie uczestniczące w życiu naszego miasta. Na wniosek lubartowskich środowisk młodzieżowych została powołana Młodzieżowa Rada Miasta Lubartów.

W skład Młodzieżowej Rady wchodzą osoby uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół dla dorosłych, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Lubartów.

Skład Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów kadencji 2022 – 2024

1. Kacper Sowa – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów
2. Zuzanna Mitura – Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów
3. Martyna Lal – Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów
4. Aleks Petkowicz – Członek Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów
5. Ksawery Rubach – Członek Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów

 

Zakres i przedmiot działalności Młodzieżowej Rady Miasta określa statut stanowiący załącznik do uchwały nr XXX/237/05 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 czerwca 2005 r.

 

Dokumenty:

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN-II.4131. 253 .2022 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 9 maja 2022 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/295/2022 Rady Miasta Lubartów z dnia 11 kwietnia 2022r. 

Uchwała NR XL/295/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów i nadania jej statusu

Wyniki zbiorcze wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów

 

Data opublikowania: 09:34, 1 grudnia 2022