Logo Miasta/Brand 480

Miasto Lubartów to My, mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści .  To miejsce gdzie przeszłość łączy się z teraźniejszością. Centralną część znaku zajmuje Ratusz miejski, tętniące serce naszego miasta. Synonim współczesności i przyszłości. Tuż obok znajduje się syntetyczna forma jednej z wież kościelnych, która nawiązuje do tradycji, zabytków oraz historii miasta.

Kolorowe kwadraty widoczne w tle logo swoją symboliką odwołują się do historii Lubartowa, symbolizując wielokulturowość mieszkańców miasta. Kwadraty to również znak otwartości na nowe działania oraz kierunki jakie będzie realizować miasto.

Błękit oraz nieregularny charakter występujący w liternictwie przywodzi na myśl meandry rzeki Wieprz. Malownicze położenie miasta odzwierciedla również pojawiająca się w logo zieleń, kolor świeżości i natury, oraz żółty – kolor słońca. Czerwień oraz błękit, to barwy tożsame z Lubartowem, wywodzące się z herbu miasta.

Tym, którzy nigdy nie słyszeli o Lubartowie, wystarczy kilkusekundowe spojrzenie na logo, które jest pierwszym kontaktem z tym niezwykłym miejscem, niech ten kontakt budzi pozytywne emocje i skojarzenia.

Zasady stosowanie logo wyznacza Księga Znaku. Zachęcamy do korzysztania z logotypu w celach związanych z promocją miasta. Informacji w tej sprawie udziela Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej. Tel. 81 855-34-01, e-mail:pks@um.lubartow.pl.

Data opublikowania: 09:53, 9 maja 2013