Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Miasto Lubartów przystąpiło do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego. To szansa na szerszą współpracę samorządów, jeśli chodzi o organizację imprez oraz bardziej efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój powiatu.

Uchwałę w tej sprawie podjęto na sesji Rady Miasta 31 stycznia. Za przystąpieniem do Stowarzyszenia na Rzecz Powiatu Lubartowskiego głosowało 19 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Udział w stowarzyszeniu ułatwia i zacieśnia współpracę miasta z powiatem lubartowskim oraz gminami naszego powiatu w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

Burmistrz Krzysztof Paśnik największe korzyści uczestnictwa w organizacji dostrzega we wspólnym, szerszym pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz organizowaniu uroczystości i przedsięwzięć kulturalnych, patriotycznych czy sportowych.

Współpraca samorządów zakłada też podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój lokalnych społeczności, uczestnictwo w szkoleniach, zjazdach, promocję miasta w wydawanych wspólnie materiałach promocyjnych oraz dostęp do informacji dotyczących pozyskiwania środków na działania i różne projekty.

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego powstało w 2001 roku. Obecnie w jego skład wchodzą:

Powiat Lubartowski

Gmina Jeziorzany

Gmina Kock

Gmina Lubartów

Gmina Michów

Gmina Niedźwiada

Gmina Ostrówek

Gmina Ostrów Lubelski

Gmina Serniki

Gmina Uścimów

Data opublikowania: 11:08, 17 lutego 2020