Jak załatwić sprawę – PJM?

Film opisujący zadania i usługi realizowane przez Urząd Miasta Lubartów w Polskim Języku Migowym

Realizując kolejne priorytety w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, Urząd Miasta Lubartów zlecił przygotowanie filmu informacyjnego
w Polskim Języku Migowym (PJM). Film ma na celu ułatwienie pozyskania informacji osobom z niepełnosprawnością słuchu i mowy.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Dostępny Samorząd – Granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W filmie krótko omówione są najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem.

Urzędu Miasta Lubartów – zwłaszcza informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Z materiału dowiemy się czym zajmuje się Urząd, gdzie znajdują się udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, Biuro Obsługi Mieszkańca, sekretariat oraz w jaki sposób osoby niepełnosprawne mogą załatwić sprawę w Urzędzie.

 

Data opublikowania: 12:32, 29 września 2023