Czyste Powietrze

Jest to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny

Na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a Gminą Miasto Lubartów został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. 7.30- 15.30, kontakt tel. 81 854-46-22
mail:dotacje@umlubartow.pl

 

Co przygotować przed składaniem wniosku o dofinansowanie?

1. Konto zarejestrowane na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl
2. Dane Wnioskodawcy: Imię i nazwisko, PESEL/NIP, Tel. Kontaktowy, e-mail
3. Informacje o współmałżonku: Imię i nazwisko, PESEL
4. Adres zamieszkania
5. Adres do korespondencji
6. Numer księgi wieczystej budynku/lokalu mieszkalnego
7. Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków)
8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy
9. Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego [m2]
10. Wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaświadczenie o dochodach (dla podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania) lub inne dokumenty, z których wynika dochód beneficjanta (np. PIT-y itp.)
11. Umowy z wykonawcami zawarte w celu prefinansowania, zgodne z wzorem WFOŚiGW Lublin (w przypadku dotacji z prefinansowaniem).

Stan wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Miasta Lubartów (do 31 marca 2024 r.):

 

Przydatne linki:

Archiwum: 

1. Jak pozyskać środki z „Czystego powietrza” – spotkanie informacyjne z mieszkańcami
2. Dofinansowanie na wymianę pieca – spotkanie informacyjne z mieszkańcami

Do pobrania: 

Ulotka programu Czyste powietrze  – pobierz >>>

 

Data opublikowania: 09:57, 17 października 2022