Parkingi miejskie

Opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Lubartowie pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych, w godzinach 8:00-16:00. Opłatę za postój pojazdu należy wnieść niezwłocznie w parkomacie po zaparkowaniu pojazdu (tylko gotówka).

OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE STAWKI ZA POSTÓJ:
• pierwsza godzina – 2,0 zł,
• druga godzina – 2,40 zł,
• trzecia godzina – 2,80 zł,
• czwarta i każda kolejna godzina – 2,00 zł.

Opłata minimalna za postój wynosi 2,00 zł, co jest równoważne 1 godzinie postoju. Nie ma możliwości opłacenia krótszego czasu postoju.

Opłaty za poszczególne godziny postoju sumują się, np. opłata za 3 godziny postoju wynosi 7,20 zł (tzn. 2,00 zł za pierwszą godzinę + 2,40 zł za drugą godzinę + 2,80 zł za trzecią godzinę postoju).
Nie jest możliwe wnoszenie opłat za odcinki czasu krótsze niż 1 godzina.

Za nieuiszczenie opłaty parkingowej pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.

OPŁATY ZA POSTÓJ MOŻNA WNOSIĆ:
• wyłącznie w parkomacie

OPŁATY ABONAMENTOWE ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W WYZNACZONEJ STREFIE W WYSOKOŚCI:
• na stanowisku ogólnodostępnym za miesiąc – 50,00 zł,
• j.w. lecz na okaziciela – 60,00 zł,
• na stanowisku ogólnodostępnym za pół roku – 250,00 zł,
• j.w. lecz na okaziciela – 300,00 zł,
• na stanowisku ogólnodostępnym za rok – 500,00 zł,
• j.w. lecz na okaziciela – 600,00 zł,

Szczegóły dotyczące opłat abonamentowych dostępne są pod numerem telefonu: 81 854 46 23.

 

UCHWAŁA NR XXV/189/2020 RADY MIASTA LUBARTÓW

Data opublikowania: 10:32, 8 lipca 2022

Kategorie: Inne