Nowy rynek

Lubartów ma nowoczesny i ładny plac w centrum miasta. Miesiąc wcześniej niż to było zaplanowane oddany został do użytku zmodernizowany plac wraz z cała inwestycją realizowaną w ramach projektu  „Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II”

Realizacja inwestycji rozpoczął się w 2010 roku i obejmowała przebudowę nawierzchni placu przy ul. Rynek II (z wyłożeniem kostką i płytami granitowym, wykonaniem oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Wewnętrzną część placu otaczają ławki i donice kwiatowe a od strony ratusza ustawiono sześć masztów na flagi), oraz ulic Rynek II, Jana Pawła II, Farnej, Krótkiej oraz części ulic 11-go Listopada, Partyzanckiej i Kościuszki.  Przed wykonaniem nawierzchni ulic powstał kanalizacja deszczowa, przebudowano sieci wodociągową, elektryczna i oświetlenia ulicznego. Kanalizacja deszczowa została zakończona separatorem substancji ropopochodnych, który oczyszcza wodę spływająca z ulic. Całość inwestycji kosztowało ponad 4 mln zł, Miasto realizowało ją w całości ze środków własnych  oczekując na pozytywne rozpatrzenie odwołania od oceny projektu unijnego, z którego prace te miały być finansowane.

Data opublikowania: 05:15, 19 grudnia 2011

Kategorie: Aktualności