Budżet na 2012 r. uchwalony

Podczas grudniowej sesji Rady Miasta Radni przyjęli budżet miasta na przyszły rok. Uchwała budżetowa na 2012r. określa planowane dochody w wysokości 70 135 654 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 668 232 zł a dochody bieżące w kwocie 54 464 420 zł w tym na zadania w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 5 435 980 zł. 

Planowane wydatki stanowią kwotę 67 566 428 zł, z tego 13 002 584 zł to wydatki majątkowe (inwestycyjne) a 54 563 844 zł to wydatki bieżące, w na zadania zlecone 5 435 980, wydatki na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych 475 000 zł, przeciwdziałanie narkomanii 25 000 i ochrony środowiska i gospodarki wodnej 100 000 zł. Planowana nadwyżka w roku 2012 stanowi kwotę  2 566 226 zł.  Przychody tj. planowana nadwyżka z 2011 wyniesie 2 024 574 zł. W roku 2012 Miasto dokona spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 4 590 800 zł. Na dotacje przeznaczono środki w kwocie 4 923 854 zł. Dla rezerwy przeznaczone zostaną środki w wysokości 513 000 tj. rezerwa ogólna w kwocie 393 00 i celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000. Dochody i wydatki jednostek oświatowych będą wynosiły 2 167 100 zł.

 

Wystąpienie burmistrza w sprawie budżetu podczas XVII Sesji Rady Miasta (video)

 

Data opublikowania: 14:12, 22 grudnia 2011

Kategorie: Aktualności