Lubartów na 1. miejscu

Po złożeniu odwołania i ponownej ocenie projekt  „Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II” znalazł się na I miejscu listy rankingowej liście wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich RPO WL na lata 2007 – 2013.

To oznacza, że Lubartów powraca do gry o środki na pełną realizację rewitalizacji centrum. Do tymczasowe prace przy rynku II realizowane były ze środków własnych, teraz jest szansa na ich odzyskanie i dokończeni prac z etapu II projektu.

Data opublikowania: 05:16, 19 grudnia 2011

Kategorie: Aktualności