Miniaturka artykułu Tropem Wilczym – pamięć o Żołnierzach Wyklętych

Tropem Wilczym – pamięć o Żołnierzach Wyklętych

Mszą świętą w bazylice rozpoczął się w Lubartowie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W niedzielę 26 lutego mieszkańcy wzięli udział w Biegu Pamięci, oddając cześć polskiemu, powojennemu podziemiu niepodległościowemu. W Gimnazjum nr 1 zorganizowano grę edukacyjną „Szlakiem Wyklętych”, a na strychu uczniowie wystawili spektakle pt. Kolęda Warszawska” i „Wspaniały eksperyment w mieście Keinplatz”. W uroczystościach wziął udział burmistrz Janusz Bodziacki.
Więcej
Miniaturka artykułu Wyniki otwartego konkursu ofert 2017 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert 2017 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Więcej
Miniaturka artykułu Konsultacje społeczne: O nowej sieci szkół w Lubartowie

Konsultacje społeczne: O nowej sieci szkół w Lubartowie

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały o dostosowaniu sieci szkół w Lubartowie do nowego ustroju szkolnego zorganizowano 6 lutego w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Z mieszkańcami miasta, radnymi, dyrekcją i nauczycielami placówek oświatowych oraz rodzicami spotkali się burmistrz Janusz Bodziacki i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Sędzimierz.
Więcej
Miniaturka artykułu Studniówka II LO

Studniówka II LO

Bal studniówkowy uczniów w II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie odbył się w ostatnią sobotę, 4 lutego, w restauracji „Prestident” w Kocku. Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Janusz Bodziacki.
Więcej