Konsultacje społeczne: O nowej sieci szkół w Lubartowie

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały o dostosowaniu sieci szkół w Lubartowie do nowego ustroju szkolnego zorganizowano 6 lutego w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Z mieszkańcami miasta, radnymi, dyrekcją i nauczycielami placówek oświatowych oraz rodzicami spotkali się burmistrz Janusz Bodziacki i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Sędzimierz.

Spotkanie miało na celu poinformowanie zebranych o planowanych zmianach od nowego roku szkolnego 2017/2018. Burmistrz Janusz Bodziacki przedstawił projekt uchwały o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Zawiera on zmiany, które nastąpią w związku z wygaszaniem gimnazjów. W uchwale jest także wskazane, która szkoła zostanie przypisana do konkretnych adresów w mieście i z którymi szkołami podstawowymi zostaną połączone klasy gimnazjalne.

Spotkanie dotyczy bardzo ważnych spraw. Myślę, że każdy z nas wychowanie i wykształcenie dzieci i wnuków traktuje najpoważniej spośród wszystkich zadań, jakie sobie stawiamy w życiu – mówił burmistrz Janusz Bodziacki.Bardzo dziękuję za rozmowy i wcześniejsze spotkania w omawianej sprawie. Znaleźliśmy się w sytuacji wdrożenia nowej reformy. Uchwała o projekcie sieci placówek oświatowych powinna zostać podjęta przez Radę Miasta i być poddana wymagalnej pozytywnej opinii kuratora oświaty i związków zawodowych. Dotykamy na razie dwóch poziomów: szkoły podstawowej i gimnazjum. Do liceum reforma wejdzie w życie w 2019 roku, wtedy będzie ono 4 -letnie. Skoncentrowaliśmy się na trzech szkołach podstawowych w mieście i powinniśmy zmodyfikować obwody szkolne. Jak informował burmistrz – będą trzy obwody szkolne. Północna część Lubartowa (linią graniczną są tory kolejowe) będzie tworzyć od ul. Wojska Polskiego do Alei Zwycięstwa obwód Szkoły Podstawowej nr 4. Środkowa część to obwód Szkoły Podstawowej nr 1, który będzie do ulic Nowodworskiej i Mickiewicza. Na południe od nich będzie trzecia część, która stworzy obwód Szkoły Podstawowej nr 3. Miarą tego podziału jest ilość dzieci – potencjalnych uczniów tych placówek. Według burmistrza przywrócenie kolejnej szkoły podstawowej nie przyniosłoby korzyści z uwagi na małą liczbę dzieci tworzących oddziały szkolne. Ponadto nauczyciele nie mieliby wówczas pełnych etatów. Dzieci z Filii Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Reja zostaną przeniesione do głównego budynku przy ul. Legionów. – Jeśli chodzi o gimnazja, to wydaje mi się, że najdogodniejszą dla wszystkich stron formą będzie włączenie ich do szkół podstawowych. Pozwala na to ustawa. Gimnazjum nr 1 włączylibyśmy do Szkoły Podstawowej nr 1, a Gimnazjum nr 2 do Szkoły Podstawowej nr 3 – dodał burmistrz Bodziacki. W roku szkolnym 2019/2020 gimnazja zostaną wygaszone. II Liceum Ogólnokształcące ma być przeniesione do pomieszczeń po Gimnazjum nr 2. Podczas spotkania zaprezentowane zostały również dane liczbowe o ilości oddziałów szkolnych w najbliższych latach, które omówiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Sędzimierz. W dyskusji padały pytania o dalsze funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, o poprawę bazy sportowej (sali gimnastycznej) w budynku Gimnazjum nr 2, o zachowanie etatów nauczycieli czy ewentualną naukę uczniów w systemie zmianowym.

Data opublikowania: 12:32, 7 lutego 2017

Kategorie: Aktualności