Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa

 

 

 

W związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa Burmistrz Miasta Lubartów ma zaszczyt zaprosić mieszkańców, przedsiębiorców, działaczy lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji działających na terenie miasta
oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się 28 lutego 2017 roku (wtorek) o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Lubartów w sali nr 10.

Podczas spotkania, prowadzonego przez eksperta z firmy EU-Consult Sp. z o.o., zaprezentowana zostanie pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji i problemów, które na nim występują oraz wizja obszaru rewitalizacji. Przedstawiona zostanie również lista planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że  projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie dostępny
w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów oraz na stronie internetowej miasta od 15 lutego 2017 r.

Ewentualne uwagi i opinie należy zgłaszać w terminie do 28 lutego 2017 r., za pomocą kwestionariusza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta.

 Liczymy na Państwa aktywny udział w pracach nad opracowywanym dokumentem.

Data opublikowania: 14:38, 13 lutego 2017

Kategorie: Komunikaty