Czysta Energia dla Lubartowa – Kolektory słoneczne, fotowoltaiczne i kotły na biomasę

W dniu 28 grudnia 2016 roku Gmina Miasto Lubartów zawarła umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu pn. „Czysta energia dla Lubartowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Celem Projektu jest wzrost wykorzystania technologii wytwarzania czystej energii przez mieszkańców poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na terenie miasta.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających przede wszystkim z ograniczenia emisji CO2 oraz oszczędności mieszkańców z tytułu zmniejszenia kosztów zużycia energii.

Projekt obejmuje montaż 180 instalacji solarnych, 142 instalacji fotowoltaicznych oraz wymianę 40 kotłów opalanych biomasą. Instalacje zostaną zamontowane na obiektach prywatnych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 5 420 089,25 zł.

Wysokość dofinansowania: 4 294 365,51 zł.

 

Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na IV kwartał 2017 roku. 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Data opublikowania: 07:58, 11 lutego 2016