Postępowanie zakupowe na wymianę dachu na kościele Zespołu Klasztorno-Kościelnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie, zaprasza do składania ofert w postępowaniu zakupowym na wymianę dachu na kościele Zespołu Klasztorno-Kościelnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów:

I. Zadanie obejmuje wymianę dachu na północnej i zachodniej nawie zespołu klasztornego. Dokładny zakres określa dokumentacja techniczna Załącznik Nr 3 i Przedmiar robót – Załącznik Nr 4 do Postępowania zakupowego.

II. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Postępowania zakupowego.

Data opublikowania: 10:32, 8 kwietnia 2024

Kategorie: Polski Ład