Miniaturka artykułu Otwarty Konkurs ofert 2015 – Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym – aktualizacja

Otwarty Konkurs ofert 2015 – Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym – aktualizacja

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2015 w ramach dotacji z budżetu Gminy Miasta Lubartów dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej