Wyniki otwartego konkursu ofert 2015 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z budżetu Gminy Miasto Lubartów o charakterze pożytku publicznego  w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia. 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z budżetu Gminy Miasto Lubartów o charakterze pożytku publicznego  w zakresie:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • turystyki i krajoznawstwa,
  • ochrony i promocji zdrowia. 

Data opublikowania: 12:03, 12 lutego 2015

Kategorie: Aktualności