Miniaturka artykułu Dzień Ofiar Przestępstw
W związku z inicjatywą ustawodawczą Rzeczpospolitej Polskiej, dzień 22 lutego 2006 roku jest Dniem Ofiar Przestępstw. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna szeroko zakrojoną akcje na rzecz ofiar i niesienia pomocy wszystkim osobom pokrzywdzonym czynami karalnymi, określaną mianem Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.