Dzień Ofiar Przestępstw

W związku z inicjatywą ustawodawczą Rzeczpospolitej Polskiej, dzień 22 lutego 2006 roku jest Dniem Ofiar Przestępstw. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna szeroko zakrojoną akcje na rzecz ofiar i niesienia pomocy wszystkim osobom pokrzywdzonym czynami karalnymi, określaną mianem Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Informuję, iż jedną z form niesienia takiej pomocy jest udzielanie bezpłatnych  porad/informacji  o  prawach  przysługujących  osobom pokrzywdzonym / przez osoby, które w związku ze swoimi obowiązkami zawodowymi lub działalnością społeczną w organizacjach pozarządowych stykającym się z ofiarami przestępstw.
W związku z powyższym, sędziowie orzekający w Wydziale Karnym tut. Sądu będą udzielać stosownych porad w dniach od 22 lutego do l marca 2006 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Lubartowie przy ulicy Lubelskiej 57.
Szczegółowe informacje ha temat miejsca udzielania porad można uzyskać w sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie – pokój 118.

 

Prezes Sądu Rejonowego

Małgorzata Polak

Data opublikowania: 14:02, 3 lutego 2006

Kategorie: Komunikaty