Tereny inwestycyjne

„Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”

   Projekt zrealizowany w latach 2008 – 2010, współfinansowany w ramach  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania I.3 Wspieranie innowacji, polegał na uzbrojeniu ponad 18 ha i otwarciu w sumie ponad 50 ha terenu w północno –zachodniej części Lubartowa (wokół rozlewni gazu) przeznaczonego pod działalność inwestycyjną, a następnie zaoferowaniu ich inwestorom.

tereny inwestycyjne lubartów

Tereny objęte projektem „Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych” – obecnie oferowane do sprzedaży

   W ramach projektu wybudowano ponad 1,5 km nowych dróg, przebudowano ulicę Gazową, wybudowano kanały deszczowe o długości ok. 2,5 km, kanały ściekowe o długości ponad 1,5 km, sieć wodociągowa o długości ponad 1,5 km, kanalizacja światłowodowa o długości ponad 1,5 km, wybudowano ciąg pieszo – rowerowy o długości około 1,2 km oraz wybudowano oświetlenie uliczne całego terenu.

Koszt całkowity projektu wyniósł ponad 9 mln PLN w tym dofinansowanie 6157646 PLN.

Aktualną ofertę inwestycyjną stworzoną w oparciu o w/w tereny prezentujemy tutaj.

Data opublikowania: 09:22, 23 kwietnia 2012