SSE Euro-Park Mielec Podstrefa Lubartów

    

   Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorstwom, które uzyskały zezwolenie na działalność w strefie przysługuje pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego. SSE jest więc miejscem o wyjątkowych warunkach do inwestowania i prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej, które dzięki funkcjonującym w nim systemie wieloletnich ulg podatkowych i udogodnień, warunkuje szybki zwrot kosztów inwestycji.

podstrefa Lubartów

Lokalizacja SSE Euro – Park Mielec Podstrefa Lubartów  

SSE  EURO – PARK MIELEC została utworzona w 1995 r. jako pierwszy taki specjalny obszar w Polsce. Strefa została zlokalizowana i rozwija się głównie w południowo-wschodniej części Polski. W swoim zasięgu ma wschodzące rynki zbytu i niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

   Strefą zarządza Agencja Rozwoju Przemysłu w Mielcu – aktywny i doświadczony partner rządu w transformowaniu polskiej gospodarki. Łączny obszar SSE EURO-PARK MIELEC wynosi 1246,0021 ha. W skład Strefy wchodzą tereny zlokalizowane w 27 Podstrefach. Jedną z nich jest PODSTREFA LUBARTÓW.

 

Data opublikowania: 09:01, 20 stycznia 2012