Muzeum Ziemi Lubartowskiej

Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie mieści się w XIX-wiecznym dworku przy ul. Kościuszki 28. Powstało z inicjatywy lubartowskich regionalistów. Statut otrzymało w 1965 roku, zaś w 1970 roku zostało udostępnione społeczeństwu.

W latach 1984-89 przeprowadzono kapitalny remont budynku. W dniu 21.II.1990 roku otwarciem wystawy „Wakacyjna lekcja historii” zainaugurowano ponownie działalność wystawienniczą. Od tego czasu zorganizowano wiele wystaw czasowych prezentujących własne zbiory, zbiory wypożyczone z innych muzeów, a także prace lubartowskich twórców – malarzy, rzeźbiarzy, fotografików itp. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy: „Ziemia lubelska w malarstwie”, „Matka Boska w sztuce ludowej”, „Sztuka ludowa okolic Lubartowa”, „Lubartowskie tradycje regionalne”, „Sanguszkowie”. Czynna jest również ekspozycja stała „Z dziejów Lubartowa”.

Muzeum posiada ponad 2500 eksponatów z takich dziedzin jak: etnografia, historia, numizmatyka, archeologia oraz księgozbiór regionalny. Wśród eksponatów znajdują się zbiory z zakresu kultury ludowej powiatu lubartowskiego z przewagą zbiorów sztuki ludowej jak: lubartowskie stroje ludowe z przełomu XIX i XX wieku, rzeźba ludowa, wyroby garncarzy z Firleja i Michowa, wycinanki Ignacego Dobrzyńskiego, tkaniny, pisanki itp. W posiadaniu muzeum są również wyroby lubartowskiej fajansarni /1840-1850/, zbiór żelazek oraz spuścizna po Wandzie Śliwinie ps. „Jagience spod Lublina”.

Aktualnie muzeum jest Oddziałem Muzeum Lubelskiego w Lublinie.
Muzeum jest czynne, codziennie oprócz poniedziałków w godz. 8.00-15.00 w soboty i niedziele 10.00-15.00.

 

Adres:

ul. Kościuszki 28
21-100 lubartów
tel. 81 855-28-08

Data opublikowania: 00:04, 10 kwietnia 2004