Lubartowskie Stowarzyszenie Snooker i Bilarda

Snooker Club „PIWNICA”
ul. Słowackiego 43.
tel. /81/ 854-59-58
kom. 0695-02 40 02

Szanownych mieszkańców miasta i gminy Lubartów oraz sympatyków snookera w całej Polsce, uprzejmie informujemy że decyzją z snia 15 stycznia 2004r zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, pod numerem: OZK-7K/04 LUBARTOWSKIE STOWARZYSZENIE SNOOKERA I BILARDA w skrócie LSSiB z siedzibą w Lubartowie przy ul. Słowackiego 43. Wpisany do wyżej wymienionej ewidencji klub sportowy posiada osobowość prawną.

Celem naszego Stowarzyszenia jest popularyzacja i rozwój snookera oraz bilarda na terenie regionu wśród dzieci,młodzieży i dorosłych. Naszym celem nadrzędnym będzie szkolenir teoretyczne i praktycznie członków w wyżej wymienionych dyscyplinach oraz organizowanie pokazów i zawodów różnych klas jak i udział w imprezach w kraju i za granicą.

Data opublikowania: 13:57, 24 kwietnia 2012