Dostępność

Dostępne i przyjazne miejsce odgrywa ważną rolę w tworzeniu integracyjnego społeczeństwa. Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z zastosowaniem uniwersalnego projektowania, Gmina Miasto Lubartów wprowadza działania, które mają za zadanie poprawić dostępność w Urzędzie Miasta Lubartów dla osób mających trudności w poruszaniu się.

Osoby ze szczególnymi potrzebami stanowią dużą grupę ludzi do której należą: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, rodzice z dziećmi, kobiety w ciąży oraz osoby z tymczasowym ograniczeniem poruszania się m.in. osoby z urazami kończyn. Realizacja działań ma na celu stworzenie sprzyjających warunków w Urzędzie Miasta Lubartów, które zapewnią bezpieczne i samodzielne funkcjonowanie każdemu mieszkańcowi Lubartowa.

Dla Nas bezpieczeństwo oraz tworzenie postaw prospołecznych jest bardzo ważną kwestią w tworzeniu wspólnej społeczności lokalnej. W tym celu został powołany Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta Lubartów – Pani  Katarzyna Danił-Bałchan – Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta Lubartów. Z Koordynatorem ds. dostępności można kontaktować się pod numerem 81 85 44 610 oraz za pomocą poczty elektronicznej: dostepnosc@umlubartow.pl

Data opublikowania: 08:27, 2 stycznia 2020