Budownictwo

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4

   W latach 1994 – 1996 dobudowano salę gimnastyczną o wymiarach 11 x 20m wraz z zapleczem socjalnym oraz 2 sale lekcyjne. Koszt ponad 600 tys. zł.

Budowa zespołu mieszkalno-usługowego „Centrum”

   W latach 1995 – 1996 wybudowano przy ulicy Farnej w Lubartowie lubartów centrumzespół mieszkalno – usługowy składający się z ośmiu segmentów.
Inwestycja finansowana ze środków własnych miasta. Koszt budowy wyniósł 1.867.022 zł. Po wybudowaniu budynki zostały sprzedane prywatnym inwestorom w drodze przetargu nieograniczonego. Obiekt stanowiący południową pierzeję rynku w Lubartowie jest rozpoznawalnym elementem architektury Miasta.

Rozbudowa budynku UM w Lubartowie

   W latach 1998 – 2005 rozbudowano siedzibę Urzędu Miasta Lubartów poprzez dobudowę północnego skrzydła i części południowej oraz zmodernizowano starą część budynku. Łączny koszt budowy 4,7 mln zł. Obiekt zyskał nowy wygląd i stanowi rozpoznawalny element architektury Miasta.

Budownictwo mieszkaniowe

  • W 2000 r. zaadaptowano budynek przy ul. Wieniawskiego 22 uzyskując w ten sposób 6 lokali mieszkalnych. Koszt remontu 36,4 tys. zł.
  • W 2003 r. dokonano adaptacji budynku magazynowego i lokalnej kotłowni przy ul. Sławińskiego 1B na komunalne lokale mieszkalne. Koszt zadania wynosi 181.179,85 zł . Wykonano również przyłącza wod-kan do budynków przy ul. Sławińskiego 1A i 1B za kwotę 8.178,37 zł .
  • W latach 2008 – 2009 wykonano adaptację budynku przy ul. Lubelskiej 107 oraz budynków po byłej bazie ZGK przy ul. Sławińskiego 1(7 mieszkań). Uzyskano dofinansowanie  w wysokości 153 024,69 zł z rządowego programu finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego  w Warszawie. Koszt całkowity 1,26 mln zł.

Remont budynków użyteczności publicznej

  • W roku 2005 – 2006 wyremontowano część budynku byłego MDK przy ul. 3 Maja 24A w Lubartowie – 316 446 zł + 37.745,42 zł.
  • W latach 2008 – 2009 wykonano adaptację budynku przy ul. 3 Maja na MOPS – 258.310,58 zł.
  • W 2007 r. wykonano adaptację części pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie dla potrzeb Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie za około 180 tys. zł.
  • W 2010 roku wykonano Termomodernizację filii biblioteki miejskiej przy ul. 3 Maja 24A wraz z przebudową ogrodzenia – koszt całkowity 238.160,07 zł.

Data opublikowania: 09:18, 23 kwietnia 2012