Konsultacje społeczne w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2025 – ogłoszenie

Na podstawie Regulaminu zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/202/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2021 r. poz. 705) niniejszym ogłaszam rozpoczęcie konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.

Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie od mieszkańców Miasta Lubartów propozycji projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2024 r., o godzinie 1600 w sali obrad Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 12.

W ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasto Lubartów, ogólnodostępne dla mieszkańców Miasta, z uwzględnieniem lokalnej infrastruktury.

Zasady zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego:

  • Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez mieszkańców mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Lubartów.
  • Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców Gminy Miasto Lubartów.
  • Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Lubartów może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów.
  • Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego składa się na piśmie na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów. Formularz jest dostępny na stronie internetowej lubartow.pl, w zakładce Budżet Obywatelski 2025 oraz w wersji papierowej
    w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12.

Projekty mogą być również zgłaszane za pośrednictwem strony www.lubartow.budzet-obywatelski.org. Szczegółowa informacja o sposobie elektronicznego zgłaszania projektów dostępna jest pod wskazanym powyżej adresem.

Wypełnione formularze z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego 2025 należy składać w terminie od 16 kwietnia 2024 r. do 7 maja 2024 r.

 

Data opublikowania: 11:41, 12 kwietnia 2024

Kategorie: Aktualności