Seminarium, Lubartów dla klimatu – zaproszenie

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza na seminarium organizowane w ramach projektu  pn.:„Lubartów dla klimatu – termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Seminarium odbędzie się dnia 4 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 10 Urzędu Miasta Lubartów

Celem wydarzenia jest przybliżenie tematyki wykorzystania odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z tematyką zastosowania nowoczesnych rozwiązań zmniejszających zużycie energii oraz możliwością finansowania montażu instalacji OZE.

Agenda seminarium:

 • Powitanie uczestników spotkania
 • Informacje na temat realizowanego projektu.
 • Źródła energii odnawialnej i znaczenie jej wykorzystania dla ochrony środowiska.
 • Możliwości wykorzystania OZE w skali makro-, tj. kraju/regionu oraz mikro- tj. gospodarstwie domowym/przedsiębiorstwie.
 • Potencjał wybranych technologii OZE w zastosowaniu praktycznym (np. kotły na biomasę, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne i solarne).
 • Technologie zmniejszania strat ciepła w budynkach, zmniejszania zużycia energii elektrycznej oraz produkcji energii z OZE.
 • Przykłady dobrych praktyk oszczędności energii i zastosowania OZE przez gospodarstwa domowe.
 • Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne instalacji i eksploatacji wybranych źródeł OZE w gospodarstwach domowych (np. standard domu pasywnego).
 • Korzyści z zastosowania OZE dla gospodarstwa domowego (np. ekonomiczne, praktyczne, zdrowotne) oraz środowiska naturalnego.
 • Możliwości finansowania montażu instalacji OZE – montaż finansowy, instrumenty finansowe.
 • Przykłady zastosowania nowoczesnych rozwiązań zmniejszających zużycie energii.
 • Dyskusja.

 

Data opublikowania: 14:12, 2 kwietnia 2024

Kategorie: Aktualności