Wybory do Rady Seniorów Miasta Lubartów na kadencję 2024-2028

Informacja

W dniu 3 kwietnia 2024 r. nie przeprowadza się wyborów do Rady Seniorów Miasta Lubartów na kadencję 2024-2028 z uwagi na brak wymaganej liczby prawidłowo zgłoszonych kandydatów określonej w § 6 ust. 1 Statutu Rady Seniorów Miasta Lubartów stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/57/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Lubartów.

Zarządzenie w sprawie ponownych wyborów zostanie wydane w możliwie najbliższym terminie.

Burmistrz Miasta Lubartów
(-) Krzysztof Paśnik

Data opublikowania: 13:09, 29 marca 2024

Kategorie: Aktualności