Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28, 1688) oraz w związku z Uchwałą
Nr LXI/426/2023  Rady Miasta Lubartów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 zawiadamiam, że:

w dniach od 7 lutego 2024 r. do 14 marca 2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030.

  1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:
  • zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miasta Lubartów w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów lubartow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.umlubartow.bip.lubelskie.pl, który należy przesłać na adres e-mail: konsultacje@umlubartow.pl lub złożyć osobiście/przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów

– formularz konsultacyjny dostępny jest także w wersji online pod linkiem:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_gpr_formularz

– link do ankiety:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_gpr_ankieta

  • otwarte spotkanie konsultacyjne, podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030. Podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 5 marca 2024 r. na godzinę 15.00 w sali nr 10 Urzędu Miasta Lubartów.
  1. Projekt programu oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 7 lutego 2024 r.
    do 14 marca 2024 r.
  • w Biuletynie Informacji Publicznej umlubartow.bip.lubelskie.pl i na stronie Internetowej www.lubartow.pl;
  • w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, pokój 207, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów
    w godzinach pracy urzędu;

3. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca
ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu
oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana
za pośrednictwem stron internetowych www.lubartow.pl i www.umlubartow.bip.lubelskie.pl.

Data opublikowania: 11:26, 7 lutego 2024

Kategorie: Aktualności, Gminny Program Rewitalizacji