Wyniki otwartego konkursu ofert 2024 pożytek publiczny, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – szkolenie i współzawodnictwo sportowe

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2024 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportu.

Data opublikowania: 10:23, 26 stycznia 2024

Kategorie: Aktualności