Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubartów

W dniu 24 października 2023 r. Rada Miasta Lubartów podjęła uchwałę nr LXI/426/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030.

Gminny Program Rewitalizacji zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji, wyznaczonego uchwałą nr LIX/419/2023 Rady Miasta Lubartów z dnia 25 sierpnia 2023 r. i składającego się z dwóch podobszarów: Centrum oraz Południe.

Szczegóły w pliku poniżej.

Data opublikowania: 15:04, 27 października 2023

Kategorie: Aktualności, Gminny Program Rewitalizacji