Strażacy zapraszają do konkursu

Oddział Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym. Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci oraz dorosłych ochroną przeciwpożarową oraz działalnością straży pożarnych.

 

Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w poszczególnych akcjach:

*ratowniczo-gaśniczych,

*działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych,

*ratownictwa specjalistycznego a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej, itp.

 

Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola

II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV

III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII

IV grupa – szkoły ponadpodstawowe

V grupa – osoby dorosłe

Prace oceniane są etapowo począwszy od eliminacji środowiskowych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i finał centralny.

  1. eliminacje środowiskowe – zakończenie eliminacji do 30 listopada;
  2. eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne – zakończenie eliminacji
    do 31 grudnia;
  3. eliminacje powiatowe – zakończenie eliminacji do 31 stycznia;
  4. eliminacje wojewódzkie – zakończenie eliminacji do 28 lutego.

 

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, metaloplastyki. Format pracy – dowolna. Każda praca obowiązkowo musi mieć na odwrocie przyklejoną tzw. metryczkę i Klauzulę RODO.

 

Wszystkie druki konkursowe do pobrania w poniższych linkach:

Regulamin: https://zosprp.pl/wp-content/uploads/2022/11/Regulamin_OSKP.pdf

Karta zgłoszenia: Karta_zgloszenia_RODO_2023.pdf (zosprp.pl)

Praca konkursowa z ubiegłego roku.

Data opublikowania: 14:20, 17 października 2023

Kategorie: Aktualności