Zaproszenie do konsulatacji społecznych

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenów sportowych położonych przy ul. Mucharskiego w Lubartowie.

Konsultacje potrwają od 18 października do 16 listopada 2023 r. Będą polegały na zbieraniu uwag i opinii na piśmie, przy pomocy formularza dostępnego w załączniku lub w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów w Biurze Obsługi Mieszkańców. Formularz można składać:

  • elektronicznie: poprzez przesłanie podpisanego skanu formularza na adres e-mail: poczta@umlubartow.pl lub na adres skrytki ePUPAP
  • papierowo: osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów.

Spotkanie otwarte z mieszkańcami odbędzie się 25 października o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, sala nr 10.

Data opublikowania: 11:22, 5 października 2023

Kategorie: Aktualności