Budżet Obywatelski Miasta Lubartów 2024 – zgłoś projekt

Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów. Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 700 tys. zł. Od 12 września można zgłaszać propozycje projektów do realizacji.

  • Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać osoby stale zamieszkujące na terenie Lubartowa.
  • Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców miasta. Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów.
  • Propozycje projektów do zrealizowania w ramach BO składa się na piśmie na formularzu zgłoszeniowym. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.lubartow.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2024 oraz w wersji papierowej w siedzibie urzędu.
  • Projekty mogą być również zgłaszane za pośrednictwem strony www.lubartow.budzet-obywatelski.org Szczegółowa informacja o sposobie elektronicznego zgłaszania projektów dostępna jest pod wskazanym adresem.
  • Wypełnione formularze z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego 2024 należy składać w terminie od 12 września 2023 r. do 3 października 2023 r.

Data opublikowania: 09:44, 12 września 2023

Kategorie: Aktualności