Usługi świadczone przez PGK

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie świadczy szereg specjalistycznych usług z zakresu ochrony środowiska oraz utrzymania porządku i czystości.  Wśród nich mi.in.:  

– Badania wody i ścieków, których jakość potwierdzona jest akredytacją. Z usług laboratorium przy ul. Nowodworskiej mogą korzystać osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz samorządy.

– Usługi asenizacyjne – to pewność, że ścieki zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. To również stosowana umowa i potwierdzenie odbioru nieczystości.

– Wynajmem kontenerów na śmiecie i odpady budowlane.

– Pielęgnacja i konserwacja zieleni.

Szczegóły dotyczące wszystkich usług świadczonych przez PGK znajdują się na stronie internetowej www.pgk.lubartow.pl. Informacje można również uzyskać dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta pod nr tel. 81 855 20 96 wew. 47; 56.

Data opublikowania: 10:25, 13 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności