Dotacja z PFRON dla Miasta Lubartów

Gmina Miasto Lubartów pozyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym w ramach Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość grantu wynosi 39 150,00 zł.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Lubartów dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

W ramach otrzymanego grantu planuje się sfinansowanie m.in.: zakupu usługi tłumacza języka migowego on-line, pętli indukcyjnej, zestawu komputerowego przygotowanego do obsługi tłumacza języka migowego, dostosowanie strony internetowej w zakresie tekstu łatwego do czytania (ETR), projektu oraz realizacji i montażu tablicy informacyjnej, wykonanie kontrastowych oznaczeń stopni schodów.

 

 

Data opublikowania: 10:12, 20 stycznia 2023

Kategorie: Aktualności