Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lubartowa I kadencji

14 przedstawicieli wybranych spośród uczniów lubartowskich szkół to nowo powołana Młodzieżowa Rada Miasta Lubartów kadencji 2022 – 2024.  Ślubowaniem młodzi radni rozpoczęli swoją pierwszą dwuletnią kadencję.

5 grudnia był wyjątkowym dniem dla lubartowskiej młodzieży. W tym właśnie dniu zebrała się na swoim pierwszym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów, w której skład weszli uczniowie lubartowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Obrady otworzył przewodniczący Rady Miasta Lubartów – Grzegorz Gregorowicz i prowadził je do momentu jednomyślnego wyboru młodego przewodniczącego, ucznia Zespołu Szkół nr 2 Kacpra Sowy. Wybory odbyły się przy stuprocentowej frekwencji, w głosowaniu tajnym, według dorosłych procedur.

Wiceprzewodniczącą Rady została Zuzanna Mitura, sekretarzem – Martyna Lal. Do składu prezydium Młodzieżowej Rady Miasta weszli Aleks Petkowicz i Ksawery Rubach.

„Cieszę się, że wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów odbyły się we wszystkich szkołach na terenie naszego miasta. Składam podziękowanie dyrekcjom szkół, nauczycielom i społeczności uczniowskiej, a także Rodzicom za zaangażowanie i odpowiedzialne potraktowanie zadania, jakim było przeprowadzenie wyborów. Wyrażam nadzieję, że nawiążemy owocną współpracę, a propozycje i postulaty młodych mieszkańców naszego miasta okażą się inspiracją zarówno dla mnie, jak i radnych Rady Miasta Lubartów” – mówił Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik.

Jednym z pierwszych wniosków przegłosowanych przez młodych radnych jest konkurs na logo Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów, do którego będą mogli przystąpić wszyscy uczniowie lubartowskich szkół.

Przypomnijmy, że w październiku odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów. Oddano 1760 głosów, a nowymi radnymi zostali:

 1. Mateusz Kloc SP nr 1
 2. Aleksandra Sojka SP nr 1
 3. Szymon Gliwka SP nr 3
 4. Aleksandra Kozak SP nr 3
 5. Alicja Rydzewska SP nr 3
 6. Aleks Petkowicz SP nr 4
 7. Maciej Ciołecki II LO
 8. Zuzanna Mitura II LO
 9. Martyna Lal ZS nr 2
 10. Ksawery Rubach ZS nr 2
 11. Kacper Sowa ZS nr 2
 12. Karol Borzęcki RCEZ
 13. Jakub Sykut RCEZ
 14. Kacper Wasak RCEZ

Celem powstania Młodzieżowej Rady jest m.in. integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Gminy Miasto Lubartów oraz wspieranie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Serdecznie gratulujemy wszystkim radnym! Jesteśmy przekonani, że współpraca z Burmistrzem oraz Radą Miasta Lubartów, będzie się doskonale układać i sprzyjać rozwojowi naszego miasta, a Wy będziecie z dumą i zaangażowaniem reprezentować swoich rówieśników!

RELACJA WIDEO – ZOBACZ >>>

 

Data opublikowania: 11:39, 6 grudnia 2022

Kategorie: Aktualności