Otwarty konkurs ofert 2022 pożytek publiczny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2022 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna i tenis stołowy .

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w piłce nożnej i tenisie stołowym.

Rodzaj zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

– szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej i tenisie stołowym  – udział w meczach ligowych i turniejach.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego: przeprowadzenie szkolenia sportowego oraz współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej i tenisie stołowym.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 21 września 2022 roku.

 

Szczegółowe informacje-BIP

Data opublikowania: 15:12, 31 sierpnia 2022

Kategorie: Aktualności