Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Od 15 do 29 lipca na terenie całej Polski trwa badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych.

Badanie prowadzone jest cyklicznie (dwa razy w roku) i dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu.

Informacje pozyskane w badaniu są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie.  Aktualne informacje o badaniu znajdują się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego  https://stat.gov.pl

Data opublikowania: 11:09, 25 lipca 2022

Kategorie: Aktualności