Informacja o utrudnieniach w ruchu

Informujemy o utrudnieniach drogowych w centrum Lubartowa. Od dnia 25 lipca od godz. 19:00 do dnia 26 lipca do godz. 19:00 wyłączona będzie z ruchu kołowego ulica Cmentarna. Przyczyną jest zapewnienie możliwości prowadzenia działalności handlowej w tym miejscu, w dniu odpustu w Parafii św. Anny. Osoby zajmujące teren tej ulicy na cele handlowe zobowiązane są do niezastawiania wejść do sklepów oraz wjazdów i wejść na posesje, a także do utrzymania porządku w miejscu prowadzenia handlu.

Data opublikowania: 15:24, 22 lipca 2022

Kategorie: Aktualności