Otwarty konkurs ofert – „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych uchwałą Nr XXXIX/290/2022 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Termin składania ofert: 7 czerwca 2022 roku

Szczegółowe informacje w BIP

Data opublikowania: 14:40, 13 maja 2022

Kategorie: Aktualności