Przetarg na rozbudowę Lubartowskiej Strefy Gospodarczej

Zgodnie z zapowiedziami Burmistrza Lubartowa Krzysztofa Paśnika, to jedna z ważniejszych inwestycji jaka w tym roku będzie realizowana w Lubartowie. Ważna, przede wszystkim ze względu na rozwój gospodarczy naszego miasta. Chodzi o rozbudowę Strefy Gospodarczej.

Na ten cel Miasto pozyskało blisko 5 mln zł  dotacji z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Ogłoszone właśnie postępowanie obejmuje dwie część. Pierwsza z nich to budowa drogi biegnącej na południe od ulicy Nowodworskiej po granicy Miasta Lubartów (RZUT 1) wraz z budową infrastruktury. Druga część to przygotowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z infrastrukturą na terenach inwestycyjnych przy obwodnicy Lubartowa i wykonanie robót budowlanych według opracowanej dokumentacji (RZUT 2).

Zakres prac w części pierwszej:

 • roboty przygotowawcze
 • wykonanie podbudów
 • budowa nawierzchni jezdni
 • budowa ciągu pieszo – rowerowego
 • budowa zjazdów
 • wykonanie pobocza
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej
 • budowa sieci oświetlenia drogowego na całej długości projektowanego odcinka
 • budowa sieci kanalizacji teletechnicznej
 • usunięcie drzew i krzewów
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu

Zakres prac w części drugiej:

 • przygotowanie dokumentacji projektowej
 • budowa jezdni wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 19
 • budowa zjazdów publicznych na posesje
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego
 • budowa placu do zawracania
 • budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego wraz z pompownią
 • budowa sieci wodociągowej
 • budowa odwodnienia drogi
 • budowa kanału technologicznego
 • wykonanie oświetlenia drogowego

Szczegóły zamówienia: https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=320&p1=szczegoly&p2=1753108

Data opublikowania: 12:16, 12 maja 2022

Kategorie: Aktualności