Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Miasta Lubartów – kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 27 października do 11 października 2021 roku, na terenie naszego miasta są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszym mieście.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/676516/miasto-lubartow-mieszkancy-2021.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Data opublikowania: 10:03, 28 października 2021

Kategorie: Komunikaty