Zmarł radny Jan Ściseł

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci długoletniego radnego Rady Miasta Lubartów Jana Ścisła z klubu Wspólnota Lubartowska.  Pogrążonej w żałobie rodzinie zmarłego, wyrazy współczucia składają Burmistrz Miasta Lubartów, Przewodniczący Rady Miasta Lubartów wraz z pracownikami urzędu.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Niemcach 8 września (środa) o godz. 14.

Jan Ściseł (1966-2021)

Radny Rady Miasta Lubartów od 2002 (pięć kadencji Rady), Wiceprzewodniczący Rady Miasta w latach 2010-2018. Długoletni (pięć kadencji Rady) członek Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Lubartów, aktywnie działający na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.

Od 2010 roku, jako członek Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta Lubartów i jej Przewodniczący, był intensywnie zaangażowany w działania na rzecz modernizacji infrastruktury miasta. Autor licznych interpelacji oraz współinicjator działań związanych z rozbudową i remontem dróg, chodników, modernizacją oświetlenia ulicznego.

Społecznik, który podejmował działania na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej: bezdomnych, bezrobotnych, niezaradnych życiowo. Aktywnie wspierał lokalne akcje charytatywne. Jako nauczyciel z długim stażem pracy, intensywnie zaangażowany był w działalność edukacyjną, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży miłości do ojczyzny, jej historii, kultywowanie tradycji i zwyczajów.

Fot. Klub Radnych Wspólnota Lubartowska

Data opublikowania: 11:19, 6 września 2021

Kategorie: Aktualności