Konsultacje społecznie ws. Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów

Informujemy o terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021-2035”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone z inicjatywy Burmistrza Miasta Lubartów, w dniu 03.08.2021 r.
o  godzinie 16.00 w formie spotkania online. Link do spotkania zostanie udostępniony na stronie internetowej w zakładce Konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji jest przybliżenie tematyki opracowania strategii, poznanie opinii mieszkańców
na temat potrzeb rozwojowych miasta i omówienie skutków przyjęcia i realizacji strategii.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Wydział Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Lubartów.

Data opublikowania: 10:33, 22 lipca 2021

Kategorie: Aktualności