Razem twórzymy Strategię Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021-2035

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021-2035.

Gmina Miasto Lubartów przystąpiła do opracowania strategii rozwoju miasta na lata 2021 – 2035, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Miasto polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2035 roku.

W związku powyższym, zwracamy się do wszystkich Mieszkańców Miasta z prośbą o aktywny udział w pracach nad dokumentem i wypełnienie poniższej ankiety, która znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/ZiUYcw2GETafKpFH7

  • Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 18 lipca 2021 r. 

Państwa opinia na temat Gminy Miasta Lubartów jest dla nas bardzo cenna. Wierzymy, że jako aktywni Mieszkańcy wniesiecie wiele sugestii, które w pozytywny sposób wpłyną na ostateczny kształt Strategii. Dane z ankiet są pozyskiwane anonimowo. Prosimy jedynie o podanie podstawowych informacji, pomocnych przy opracowywaniu strategii.

Data opublikowania: 11:32, 30 czerwca 2021

Kategorie: Aktualności